Logopedia (iPAD)

Aplikacja logopedyczna – ćwiczenia artykulacyjne dla dzieci

Apple

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci. Logopedia ćwiczenia artykulacyjne.

  • powstała z myślą o wsparciu terapii dzieci, u których zdiagnozowano wady wymowy,
  • oferuje atrakcyjne gry i zabawy artykulacyjne na etapie wyrazu (nagłos, śródgłos, wygłos) dla poszczególnych głosek (sz, ż, cz, dż, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, h, l, r),
  • wspiera prawidłowy rozwój mowy oraz słuch fonematyczny,
  • może być wykorzystywana w ramach profilaktyki logopedycznej,
  • zawiera dużą liczbę słów (915), dzięki czemu ćwiczenia dla dzieci są zróżnicowane i interesujące,
  • jest doskonałym wsparciem dla tradycyjnej terapii,
  • została wyposażona w w moduł umożliwiający rejestrowanie postępów dziecka dzięki formule „powtórz i nagraj”,
  • jest używana przez wielu specjalistów podczas terapii w gabinecie,
  • aplikacji można używać na telefonach i tabletach,
  • powstała we współpracy z neurologopedą, polonistką i oligofrenopedagogiem – panią Kariną Caruk.