Logopedia

Google Play       Apple

Aplikacja logopedyczna – ćwiczenia artykulacyjne dla dzieci

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci. Logopedia ćwiczenia artykulacyjne.

Aplikacja logopedyczna powstała z myślą o wsparciu terapii dzieci, u których  zdiagnozowano wady wymowy.  Aplikacja rozwija również słownik mowy czynnej i biernej, pamięć słuchową i może być wykorzystywana w ramach profilaktyki logopedycznej.

YouTube-Video

Gry i zabawy logopedyczne uczą i utrwalają prawidłową wymowę głosek szeregów: szumiącego, syczącego, ciszącego, głosek: r, l, oraz k, g, h na etapie wyrazu w różnych pozycjach.

Aplikacja nie zastępuje terapii logopedycznej tradycyjnymi metodami. Jednak dzięki interaktywnej formule terapia jest  atrakcyjna dla dzieci oraz dostępna  dla rodziców.

Aplikacja logopedyczna powstała we współpracy z neurologopedą, polonistką i oligofrenopedagogiem – panią Kariną Caruk,  współpracującą z wieloma przedszkolami oraz placówkami specjalizującymi się w terapii wad wymowy i zaburzeń komunikacji. ( http://www.logopedajeleniagora.pl/ )

Ćwiczenia logopedyczne zawarte w aplikacji mogą być wykorzystywane podczas terapii w gabinecie przez specjalistów, jest również stanowią optymalną pomoc dla rodziców podczas ćwiczeń w domu z dzieckiem.

Aplikacja zawiera cztery gry i została wyposażona w moduł umożliwiający rejestrowanie postępów dziecka dzięki formule: „powtórz i nagraj“, zastosowanej w jednej z zabaw.

Aplikacja zawiera ćwiczenia logopedyczne dla poszczególnych głosek: K, G, H, L, R, S, Z, C, Dz, Ś, Ź, Ć, Dź, Sz, Ż, Cz, Dż na etapie wyrazu.

Każde ćwiczenie z daną głoską podzielone zostało na trzy odrębne lekcje: wyraz w nagłosie, śródgłosie i wygłosie oraz grupy spółgłoskowe z głoską r. W ciągu najbliższych tygodni aplikacja zostanie poszerzona  do około 1000 słów .

Planujemy również dodać nowe zestawy ćwiczeń do terapii mowy bezdźwięcznej na poziomie wyrazu.

Wersja darmowa zawiera ćwiczenia głoski K w wyrazie (nagłos, śródgłos, wygłos). Pełna wersja zawiera  ćwiczenia dla wszystkich wymienionych  głosek  (około 1000 słów).