Logopeda Karina Caruk

ul. Grottgera 10/22
58-500 Jelenia Góra

www.LogopedaJeleniaGora.pl

Jestem neurologopedą, oligofrenopedagogiem i diagnostą funkcjonalnym. Zajmuję się diagnozą i  terapią dzieci oraz osób dorosłych z wadami wymowy, zaburzeniami mowy i komunikacji oraz pacjentami, u których występują wady rozwojowe.
Pracuję w kilku placówkach oświatowych oraz prowadzę specjalistyczny gabinet logopedyczny.

Uczestniczę w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach min:

 • Wczesna Interwencja
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych w przebiegu pasażu pokarmowego oraz rozwoju komunikacyjnego
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Wspomaganie dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg integracji odruchów dr Sally Goddard
 • Terapia behawioralna dzieci z autyzmem
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Trening umiejętności społecznych
 • Zachowania trudne okresu dorastania osób ze spektrum autyzmu
 • Problematyka seksualności osób niepełnosprawnych
 • Edukacja włączająca-jak aktywnie wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Komunikacja to podstawa
 • Zasada równości płci
 • Prawne i faktyczne aspekty dorastania osób ze spektrum autyzmu
 • Specyficzne aspekty zaburzeń mowy
 • Jak czarować słowem
 • Autyzm bez przemocy

Moje zainteresowania mieszczą się w obszarach psychologii, neurologopedii i językoznawstwa.
Dużo czytam, czasami jeżdżę na rowerze, nie używam parasoli.