Głoska L

Głoska L – nagłos

Głoska L – śródgłos

Głoska L – wygłos