Głoska K

Głoska K – nagłos

Głoska K – śródgłos

Głoska K – wygłos