Ćwiczenia logopedyczne

1. Ćwiczenie logopedyczne – Rzut oka
W tym ćwiczeniu  dziecko ma zadanie prawidłowo wymówić słowa, powtarzając je za lektorem. Każdemu słowu odpowiada właściwa ilustracja.  Ćwiczenie wspomaga naukę prawidłowej artykulacji.

2. Ćwiczenie logopedyczne – Powiedz

Moduł ten zapewnia rejestrację artykulacyjnych postępów dziecka.

Dziecko ma za zadanie powtórzyć za lektorem słowa. Każde słowo wymówione przez dziecko jest nagrywane,  a następnie odtwarzane. Gra rozwija świadomość artykulacyjną, wpływa na kształcenie słuchu fonemowego i fonematycznego.

3. Gra logopedyczna: Znajdź

Ćwiczenie logopedyczne polega na powtórzeniu usłyszanego słowa, a następnie odnalezieniu odpowiadającego mu obrazka. Zabawa wspomaga naukę prawidłowej artykulacji oraz rozwój mowy czynnej i biernej.

4. Gra logopedyczna: Pexeso

Gra logopedyczna polega na powtórzeniu słów za lektorem oraz znalezieniu dwóch takich samych obrazków. Ćwiczenie wspomaga prawidłową wymowę, pamięć słuchową oraz koncentrację uwagi.