Logopeda Karina Caruk

ul. Grottgera 10/22
58-500 Jelenia Góra

www.LogopedaJeleniaGora.pl

Jestem neurologopedą, oligofrenopedagogiem i diagnostą funkcjonalnym. Zajmuję się diagnozą i  terapią dzieci oraz osób dorosłych z wadami wymowy, zaburzeniami mowy i komunikacji oraz pacjentami, u których występują wady rozwojowe.
Pracuję w kilku placówkach oświatowych oraz prowadzę specjalistyczny gabinet logopedyczny.

Uczestniczę w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach min:

  • Wczesna Interwencja
  • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych w przebiegu pasażu pokarmowego oraz rozwoju komunikacyjnego
  • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
  • Wspomaganie dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg integracji odruchów dr Sally Goddard
  • Terapia behawioralna dzieci z autyzmem
  • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
  • Trening umiejętności społecznych
  • Zachowania trudne okresu dorastania osób ze spektrum autyzmu
  • Problematyka seksualności osób niepełnosprawnych
  • Edukacja włączająca-jak aktywnie wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Komunikacja to podstawa
  • Zasada równości płci
  • Prawne i faktyczne aspekty dorastania osób ze spektrum autyzmu
  • Specyficzne aspekty zaburzeń mowy
  • Jak czarować słowem
  • Autyzm bez przemocy

Moje zainteresowania mieszczą się w obszarach psychologii, neurologopedii i językoznawstwa.
Dużo czytam, czasami jeżdżę na rowerze, nie używam parasoli.